Lori Hyland

Gorgeous
Gorgeous

24 x 36 inches Oil on canvas 2013

Love Conquers All
Love Conquers All

24 x 36 inches Oil on canvas 2013

C'est Magnifique
C'est Magnifique

24 x 36 inches Oil on canvas 2013

You Are So Beautiful
You Are So Beautiful

24 x 36 inches Oil on canvas 2013

Femme
Femme

73 x 61 inches Oil on canvas

Transformation
Transformation

61 x 49 inches Oil on canvas

Milky Way IV
Milky Way IV

31 x 41 inches Oil on canvas with gold leaf 2012

Lori Hyland
Lori Hyland

Installation view